авто из германии
Gta android скачать

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas

Written by admin on . Posted in Jaunumi

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas izvēle ir noteicošais privātmājai, tāpēc ir svarīgi izvēlēties kvalitatīvu iekārtu. Nepieciešams ierīkot kanalizāciju, bet nezini, kuras kanalizācijas attīrīšanas iekārtas ir piemērotākās? Ja plāno ierīkot kanalizāciju privātmājai vai nelielam uzņēmumam, ieteicam izvērtēt iespēju ierīkot bioloģiskās kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Tas ir videi draudzīgs un moderns risinājums, kas paredzēts ēkām, kurās dzīvo un uzturas salīdzinoši neliels cilvēku skaits. Šīs kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, ir ekonomiskas arī to ekspluatācijā un ir patiešām vienkārši uzstādāmas. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas aizņem maz vietas un tajās netiek uzkrāti notekūdeņi. Šajās iekārtās tiek izmantotas speciālas dūņas, kas noārda sadzīves notekūdeņos esošās kaitīgās vielas un attīra ūdeni. Attīrīto ūdeni ir iespējams: • Novadīt atklātās ūdenstilpnēs; • Novadīt gruntī; • Izmantot saimniecībā, piemēram, dārza laistīšanā. Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas

Kādas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas ir visvienkāršāk uzstādīt?

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, kurās tiek izmantotas dūņas, ir vienkārši transportēt un uzstādīt – tās ir iespējams ierīkot tikai vienas dienas laikā. Jāpiebilst, ka šīs iekārtas aizņem maz vietas, estētiski izskatās, klusi strādā un nerada nepatīkamas smakas. SIA „August Latvia” kanalzāciju attīrīšanas iekārtas ir modernākais risinājums privātmāju vai mazu uzņēmumu kanalizācijas jautājumu risināšanai. Visi sadzīves notekūdeņi (duša, vanna, trauku mazgājamās mašīnas, kanalizācija utt.), kas nonāk attīrīšanas iekārtā, tiek attīrīti. Tas galvenokārt iespējams pateicoties dūņām, kas noņem kanalizācijas ūdeņos esošās vielas. Tā rezultātā neveidojas notekūdeņu uzkrājumi, kā tas ir gadījumos, ja sadzīves notekūdeņi tiek novadīti asenizācijas bedrē. Iesakam konsultēties ar August Latvija speciālistiem.

Kanalizācija privātmājām

Written by admin on . Posted in Jaunumi

Kanalizācija privātmājām nereti ir ļoti aktuāls jautājums, jo tās ierīkošana gadījumos, kad nav iespējams pieslēgties pilsētas vai ciema kanalizācijas sistēmai, ir ļoti dārga, laikietilpīga un sarežģīta. Gadījumā, ja gatavojaties ierīkot kanalizāciju savā privātmājā, kur līdz šim bijusi sausā tualete un meklējat iespējas, piemēram, pieslēgties pagasta centralizētajai kanalizācijai vai ierīkot savu individuālo, kā arī, ja gribat domāt par to, kā notekūdeņus attīrīt, tad šajā gadījumā notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu ierīkošana ir visefektīvākais veids. Efektīvs risinājums šādos gadījumos var būt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, jo tās ir vienkārši un ātri ierīkot, turklāt tās neveido notekūdeņu uzkrājumus, tāpēc nav nepieciešams ierīkot asenizācijas bedres. Ar bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas sistēmām kanalizācija privātmājām ir patiešām vienkārši ierīkojama: • To iespējams izdarīt tikai vienas dienas laikā; • Iekārtai nav nepieciešamas daudz vietas; • Attīrīšanas iekārtu ir vienkārši un ērti transportēt uz praktiski jebkuru vietu. • Attīrīšanas iekārtu var elastīgi pielāgot mainīgajiem apstākļiem, mainot tikai ilgumu ciklu. Sistēma var arī pārslēgties brīvdienas režīmā, kas nozīmē, ka vadības bloks automātiski pielāgojas mainīgajām slodzēm. Jūsu privātmāju, saimniecību, rindu māju u.t.t. nav iespējams pieslēgt pie centralizētās (pilsētas) kanalizācijas sistēmas? Izeja no šīs situācijas ir ierīkot vietējo kanalizācijas sistēmu un attīrīt notekūdeņus turpat tuvumā t.i. ierīkot savas attīrīšanas iekārtas- notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu. Skandināvijā par savām, personiskajām attīrīšanas iekārtām tiek dēvētas tādas, pie kurām ir pieslēgušās 1-5 ģimenes, privātmājas, mājsaimniecības. Šo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek izmantotas speciālas dūņas, kas attīra ūdeni līdz tādai pakāpei, ka to ir iespējams novadīt atklātās ūdenstilpnēs vai gruntī, kā arī izmantot atkārtoti dažādām saimniecības vajadzībām – dārza laistīšanai vai mašīnas mazgāšanai. Iekārtās esošo dūņu galvenais uzdevums noārdīt sadzīves kanalizācijā esošās kaitīgās vielas. Šis risinājums privātmāju kanalizācijai nodrošinās klusu un videi draudzīgu ūdens attīrīšanu, neizmantojot lielu elektroenerģijas daudzumu. Tāpat jāpiebilst, ka ar bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām kanalizācija privātmājām nesmakos un to neietekmēs nevienmērīgs notekūdeņu pieplūdums. Ierīkojot kanalizāciju privātmājām un notekūdeņus ievadot ūdenstecē vai meliorācijā, visbiežāk ierīko bioloģiskās attīrīšanas sistēmas, kas sastāv no nosēdakas un apstrādes tvertnes ar nodalījumiem. Attīrīšanas ierīcēs dzīvo cilvēkam nekaitīgas baktērijas, kas nodrošina attīrīšanas procesu. Bioķīmiskās attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas ierīkošanai privātmājās ir līdzīgas septiķim ar divkameru nosēd¬aku, kam pievienots ķīmiskās apstrādes rezervuārs. Iekārtu regulē vadības bloks, un bioloģisko attīrīšanu veic dūņās paslēpušās baktērijas. Otrreizējo dūņu apstrādi un fosfora neitralizēšanu veic ķīmiskā ceļā. Kvalificēti speciālisti vienmēr palīdz ar labu atbalstu, notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu piegādi, sistēmu uzstādīšanu. Tādā veidā, uzņēmumi, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanas sistēmu būvniecību atsevišķu privātmāju īpašniekiem, maziem uzņēmumiem un citu objektu īpašniekiem var garantēt, ka sistēma ir pareizi izvēlēta, uzstādīta un palaista darbībā, un darbojas nevainojami.

Kanalizācija privātmājām- kas var to ierīkot?

Kanalizācija privātmājām nereti ir nopietns solis, tāpēc konsultējieties ar speciālistiem no August Latvija, kas nodrošinās kanalzācijas ierīkošanu.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Written by admin on . Posted in Jaunumi

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir viens no modernākajiem un videi draudzīgākajiem risinājumiem privātmāju un nelielu uzņēmumu kanalizācijai. Tajās tiek izmantotas dūņas, kas noārda sadzīves kanalizācijā esošās vielas. Izmantojot bioloģiskās, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, neveidosies notekūdeņu uzkrājumi, kā tas notiek, ja tiek veidotas asenizācijas bedres: visi sadzīves notekūdeņi, piemēram, no dušas, vannas, veļas mašīnas, virtuves izlietnes vai kanalizācijas, nonāk attīrīšanas iekārtā, kas ūdeni bioloģiski attīra līdz tādai pakāpei, ka to var novadīt atklātās ūdenstilpnēs vai gruntī. 1.	Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Minētā tehnoloģija ir balstīta uz 40 gadu zinātnisko pētniecības pieredzi. Notekūdeņu bioloģiskajās iekārtās tiek izmantotas dūņas, kas noārda sadzīves kanalizācijā esošās vielas, kas to piesārņo. Izmantojot bioloģiskās, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, neveidosies notekūdeņu uzkrājumi, kā tas notiek, ja tiek veidotas asenizācijas bedres: visi sadzīves notekūdeņi, piemēram, no dušas, vannas, veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, virtuves izlietnes vai kanalizācijas, nonāk attīrīšanas iekārtā, kas šo netīro, piesārņoto ūdeni attīra videi draudzīgā veidā līdz tādai pakāpei, ka to var novadīt atklātās ūdenstilpnēs, gruntī u.tml. vietās. Tādējādi neveidojas nekādi notekūdeņu uzkrājumi, kas notiek gadījumos, ja šis kanalizācijas ūdens tiek novadīts asenizācijas bedrē. Bioloģisko attīrīšanas iekārtu izvēli ietekmē izvirzītais mērķis, finansiālie ierobežojumi, zemes platība un grunts īpatnības. Izvēli var ietekmēt arī tas, cik ātri ir nepieciešama sistēmas ieviešana. Viena no būtiskākajām priekšrocībām, ko piedāvā notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, ir tā, ka ūdeni, ko attīra šīs iekārtas, ir iespējams uzkrāt un izmantot atkārtoti arī savām personiskajām vajadzībām, piemēram, lai aplaistītu dārzu vai nomazgātu mašīnu. Tāpat būtiski, ka šīs notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas darbojas ļoti klusu un nerada nepatīkamu smaku, kā arī ir kompaktas, aizņemot maz vietas un nebojā estētisko vidi. Pie notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu plusiem jāpiemin arī: • Ļoti zems elektroenerģijas patēriņš; • Vienkārša un ērta transportēšana un uzstādīšana; • Iespēja uzstādīt iekārtu tikai vienas dienas laikā; • Iekārtu darbību neietekmē nevienmērīgs notekūdeņu pieplūdums; • Attīrītā ūdens pakāpe ir ļoti augsta; • Nav nepieciešamas ķīmisko vielu dozēšanas iekārtas. Izmantojot bioloģiskās, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jums būs iespēja pievērties videi draudzīgākām tehnoloģijām, kā arī iespēja attīrīt notekūdeņus visaugstākajā līmenī, bez kaitīgām vielām vai procesiem, kas būtu nelabvēlīgi videi. Ja plānojat ierīkot notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pārliecinieties vai tās ir marķētas ar CE zīmi un atbilst Latvijas Ministra kabineta noteikumiem Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”. Marķēt ar CE atbilstības zīmi tiek piešķirtas tiesības notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām, kuras atbilst Būvniecības produktu direktīvas 89/106/EEK prasībām kā arī atbilst standartam EN 12566-3:2006+A1:2009. Papildus jāpievērš uzmanība vai uzņēmumi, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanas sistēmu būvniecību dzīvojamo, tirdzniecības, rūpniecības, un liela mēroga pilsētu centriem, izmanto standartu virs ES direktīvas un vai minētie uzņēmumi ir akreditēti. Baktērijas aug uz tā sauktajiem bioblokiem. Bloki ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar dažādiem materiāliem – šķembām, plastmasas daļiņām, riņķiem, kuriem ir liela kopēja virsma, uz kuras savairojas mikroorganismi, izveidojot bioplēvi. Notekūdeņi ar elektrisko sūkni caur sprauslām tiek izsmidzināti uz biofiltru. Izsmidzināšanas brīdī kanalizācijas notekūdeņi sajaucas ar gaisu un tajos izšķīst skābeklis. Tekot lejā caur biofiltru, baktērijas ūdeni attīra. Mikroorganismi uz bioplēves nemitīgi vairojas, bet vecie nogrimst biofiltra dibenā, no kurienes tie periodiski jāizvāc. Izmantojot bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ūdeni var novadīt grāvī, tekošā ūdenstilpnē vai filtrēt zemē.

Kur pasūtīt notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas?

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas šobrīd piedāvā uzstādīt August Latvija. Vairāk par to var lasīt mūsu mājas lapā http://tiravide.lv