авто из германии
Gta android скачать

Artēziskais urbums

No 2016. gada uzņēmums SIA „August Latvia Serviss” piedāvā ne tikai notekūdeņu bioliģisko attīrīšanas iekārtu ierīkošanu, bet arī artēzisko urbumu jeb dziļurbumu izbūvi. Iegūtais pazemes ūdens no dziļurbuma tiek izmantots ūdens apgādei mājsaimiecībā, piemēram, vannas istabā, virtuvē, kā arī telpaugu un dārzu laistīšanai. Latvijas teritorijā ir iespējams izveidot dažāda dziļuma artēzisko urbumu, bet tas ir atkarīgs no objekta ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Urbuma dziļumu var noteikt pēc objekta apsekošanas un zemes slāņa īpatnību noteikšanas. Latvijas teritorijā virsējais slānis sastāv no kvartāra iežiem (grants, smilts, smilšmāla), tas dažviet var svārstīties no pāris metriem līdz pat 100 un vairāk metriem. Zem kvatāra pārsvarā ir tādi pamatieži kā smilšakmens, dolomīts, kaļķakmens vai māls, un šo pamatiežu biezums svārtās līdz pat 1000 metiem. Izvērtējot Jūsu objekta zemes ģeoloģiskās īpatnības, mēs varam noteikt un piedāvāt labāko risinājumu dziļurbuma izveidei. Daudzi jauc artēzisko urbumu ar ūdens spici. Artēziskais urbums no spices atšķiras ar to, ka spices ūdens tiek ņemts no pamatslāņa, un tā dziļums var būt līdz 30 metriem. Toties dziļurbuma ūdeņi tiek ņemti no zemes zemākajiem slāņiem (var būt līdz par 150 metriem un vairāk), un iegūtā ūdens kvalitāte ir augstāka. Pazemes ūdeņi var būt piesātināti ar dzelzi vai kaļķi, tādēļ būtu nepieciešams papildus uzstācīt atdzelzotāju vai atkaļķotāju, lai iegūtais pazemes ūdens pilvērtīgi būtu izmantojams mājsaimniecības vajadzībām. Šo piesātinājumu var noteikt veicot analīzes, lai varētu atrast piemērotāko risinājumu, un uzlabot izmantojamā ūdens kvalitāti. Lai iegūtu ūdeni no dziļurbuma ir nepieciešams tam paredzēts sūknis, kurš tiek ievietots dziļurbumā. Ir dažāda veida dziļurbuma sūkņi, kurus izvēlas pēc nepieciešamā ūdens patēriņa, urbuma dziļuma, ūdens spiediena u.c. parametriem. Šie sūkņi ir dārgāki par prastajiem sūkņiem, jo tie sarežģītākas uzbūves. Artēziskajiem urbumiem izmanto plasmasa, melnās metāla vai nerūsējošas tērauda caurules. Mēs sniegsim konstultācijas uz vietas, apsekosim objektu, atradīsiem piemērotājo risinājumu dziļurbuma izveidošanai, kā arī izbūvēsim to Jūsu mājsaimniecībā.