авто из германии
Gta android скачать

Filtrācijas urbums

Uzņēmums SIA „August Latvia Serviss” piedāvā filtrāciju urbumu izbūvi Jūsu mājsaimniecībā (dārzam, vasarnīcai, dārza mājai). Filtrācijas urbumi jeb akas parasti tiek ierīkoti dziļumā, kas nepārsniedz 30 metrus. Šo urbumu var izveidot, ja Jūsu objekta teritorijā ir mīksta, irdena smilts, grants vai vāji cementēti smilšakmens ieži. Latvijas teritorijā ir iespējams izveidot dažāda dziļuma urbumus, bet tas ir atkarīgs no objekta ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Urbuma dziļumu var noteikt pēc objekta apsekošanas un zemes slāņa īpatnību noteikšanas. Latvijas teritorijā virsējais slānis sastāv no kvartāra iežiem (grants, smilts, smilšmāla). Tas dažviet var svārstīties no pāris metriem līdz pat 100 un vairāk metriem. Filtrācijas akām ūdens tiek ņemts no zemes pamatslāņa jeb no gruntsūdeņu atradnēm. Tā kā gruntsūdeņi daudz viet Latvijas teritorijā ir diezgan augsti, tas var samazināt izbūves izmaksas. Filtrācijas akas mēdz ar laiku aizsērēt, ja netiek pastāvīgi lietotas. Toties tās kalpo ilgāk nekā ūdens spices. Filtrācijas urbumam ir cits cauruļu diametrs un filtra daļa ir ražīgaka nekā ūdens spicei. Filtrācijas aku ierīko ar urbšanas tehniku. Mēs veiksim apsekošanu Jūsu objektā, piedāvāsim labāko risinājumu, kā arī veiksim montāžas darbu Jūsu mājsaimniecībā.