авто из германии
Gta android скачать

Ūdens spice

Ūdens spice jeb cauruļveida aka ir vienkāršs un lēts ūdens ieguves veids. Spici var izbūvēt par salīdzinoši zemām izmaksām, un tam nav nepieciešamas speciālas atļaujas, ja tās izbūvē līdz 20 metriem. Spices urbuma izbūvei ir nepieciešama irdena augsne, jo caur mālam vai citam cietam iezim tā nebūs efektīva. Labi ierīkots spices urbums var kalpot no 5 līdz 15 gadiem, bet tās efektivitāti var iespaidot dažādi apstākļi, piemēram, aizsērejums, nepietiekams noslogojums, nepareiza ekspluatācija, laikapstākļi, pārāk lieli gruntsūdeņi. Spices ir ierīkojamas arī bez urbšanas tehnikas. Galvenā atšķirība ūdens spicei no filtrācijas urbuma ir cauruļu diametrs (40-50 mm). Caurules augšpusē tiek pievienots ūdensapgādes sūknis. Tā kā spices urbumā tiek izmantots gruntsūdens, tās ir vairāk izmantojamas tehniskām vajadzībām (intensīvi apdzīvotās privātmājās), jo gruntsūdens bieži ir piesārņots ar ķīmiskiem piemaisījumiem vai baktērijām. Pirms spices izbūves, mēs apsekosim Jūsu objektu, atradīsim labāko risinājumu un veiksim montāžas darbus. Ir svarīgi ūdens spici izbūvēt pareizi, lai tā kalpotu ilgāku laiku.