авто из германии
Gta android скачать

Urbumi siltumapgādei

Mūsdienās vairāks seko līdzi vides piesārņojumam, kurš rosinājis meklēt dažāda veida draudzīgas alternatīvas. Mājsaimniecības siltuma apgādei ekoloģisks risinājums ir siltumsūkņu kolektori jeb termozondes un ģeotermālie ūdens urbumi. Siltumsūkņu kolektoriem un ģeotermālajie ūdens urbumiem ir svarīga zemes platība. Objektos, kuros ir neliela platība var izbūvēt vertikālos siltumsūkņa koletorus, toties horizontālos var izbūvēt, ja ir lielāka zemes platība. Izbūvējot tiek veidoti viens vai vairāki urbumi, kuros tiek ievietota un iebetonēta termozonde. Pa to cirkulē siltumnesējs, kurš ir nesasalstošs šķidrums. Urbumu dziļums un daudzums ir atkarīgs no ģeoloģiskās situācijas apbūves vietā, kā arī no inženiertehniskajiem aprēķiniem. Toties ģeotermālajiem siltumsūkņiem siltums tiek iegūts no pazemes ūdeņiem. Dzīļu ūdenim visu cauru gadu ir nemainīga temperatūra, neatkarīgi no laikapstākļiem un gadalaika. Ģeotermālajam urbumam izmanto divus urbumus, kur viens tiek izmantots gruntsūdens ieguvei, bet otrs tā novadīšanai grunts slāņos. Parasti atstatums starp šiem urbumiem ir 15-25 metri. Gan termozondes, gan ģeotermālo urbumu var izbūvēt esošās mājās, kā arī jaunbūvēs kā apsildes sistēmu mājai. Ja Jums ir kurināmā apkures sistēma, ir iespējams pāriet siltumapgādes sistēmu. Mēs piedāvājam konsultācijas ar speciālistu, kā arī atrast labāko izbūves risinājumu. Mūsu profesionālie darbinieki veiks ātru un prasmīgu montāžu Jūsu mājsaimniecībā.