авто из германии
Gta android скачать

Tehnoloģija

Attīrīšanas princips

SIA “August Latvia Serviss” bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir veidotas, lai efektīvi atbrīvotu sadzīves notekūdeņus no piesārņojuma, kas radies ūdens patēriņa laikā individuālās mājās, viesnīcās un pansionātos, skolās, restorānos, kempingos, mazos uzņēmumos, ciematos u.c.

Attīrītie notekūdeņi var tikt tālāk novadīti virszemes ūdenstilpnēs, iefiltrēti gruntī, reģenerēti (atgūti, izmantojot tos kā tehnisko ūdeni dārza laistīšanai vai mašīnas mazgāšanai) vai ielaisti lietus notekūdeņu sistēmā.

SIA “August Latvia Serviss” tipveida iekārtas izmanto pašas dabas izveidoto un miljoniem gadu laikā pārbaudīto ūdens pašattīrīšanās metodi – baktērijas, kas notekūdeņos esošās organiskās vielas izmanto savu dzīvības procesu uzturēšanai. Šīs baktērijas veido iekārtā esošo aktīvo dūņu pamatsastāvu, kurš barojas ar dažādām organiskām un minerālām vielām, kas nonāk notekūdeņos. Kā visiem dzīviem organismiem, arī šīm baktērijām ir papildus nepieciešams skābeklis, kas tiek pievadīts iekārtai ar gaisa pūtēju palīdzību.

Ieguvumi un priekšrocības

 • Netiek izmantotas ķīmiskas vielas;
 • 10 vai 15 gadu garantija;
 • Patērē ļoti maz elektroenerģijas (Gadā aptuveni 208-270kWh);
 • Neietekmē Latvijas svārstīgie laikapstākļi;
 • Neizplata nepatīkamas smakas vai aromātus;
 • Vienkārši uzstādāmas un transportējamas, viegli iekļaujas dārza ainavā, izmantojot, piemēram, dažādus dekoratīvos elementus – zālāju, puķupodus u.c.
 • Attīrīšana sākas tikko, kā iekārta ir uzstādīta;
 • Atbilst visiem LR MK noteikumiem un ES regulām.

Uzbūve un notiekošie procesi

 1. Ieplūde
 2. Mehāniskā attīrīšana
 3. Anaeroba zona
 4. Denitrifikācijas zona
 5. Aerācijas zona
 6. Difuzors
 7. Otreizējais nostādinātājs
 8. Gaisa sadales sistēma
 9. Kompresors
 10. Gaisa sadales sistēma
 11. Ūdens plūsmas sadale
 12. Izplūde

Notekūdeņu attīrīšana ir vairāku tehnoloģisko procesu rezultāts, kuri notiek attīrīšanas iekārtā. Sākumā ūdeņi plūst caur uztveršanas grozu (2), kur notiek mehānisko piemaisījumu (cieto daļiņu) atdalīšana. Tālāk tie nonāk anaerobā fermentācijas zonā (3), kas ir sadalīta ar vairākām iekšējām starpsienām, radot vertikālu plūsmu labirintu, kurā ir izveidota iekšējā cirkulācija. Šajā posmā notekūdeņi sajaucas ar aktīvām dūņām, kuras ir paceltas no otrreizējā nostādinātāja (7) ar „aerlifta” palīdzību un ietek denitrifikācijas zonā (4), kur notiek denitrifikācijas process.

Tālāk notekūdeņu plūsma gravitācijas ietekmē ieplūst aerācijas zonā (5). Aerācijas process notiek caur vienu vai vairākiem membrānas tipa difuzoriem (6), kuri izvietoti šīs zonas apakšdaļā un palīdz dūņas noturēt suspensijas (duļķu) veidā. Gaiss uz iekārtu tiek nogādāts ar kompresora (gaisa pūtēja) (9) palīdzību, tā ir vienīgā elektriskā attīrīšanas iekārtas daļa. Aerācijas zonā arī notiek nitrifikācijas process. No aerācijas zonas sajauktais šķidrums nonāk otrreizējā nostādinātajā (7) caur tā apakšējo daļu.

Piltuves veida forma, kas piemīt otrreizējam nostādinātājam (7), ļauj daļēji attīrītajam ūdenim plūst un filtrēties cauri dūņām, un nodrošina, lai dūņas, kuras ātri paceļas un plūst uz augšu, apstātos tieši tajā brīdī, kad tās pārvēršas nekustīgā/stacionārā masā, tas ir brīdis, kad augšup ejošā plūsma un gravitācijas spēki sasniedz līdzsvaru un izlīdzinās. Notekūdeņi plūst caur sabiezinātu dūņu masu un iztek no iekārtas. Otrreizējā nostādinātājā dūņu pārslas grimst uz tā apakšu, no kurienes tās ar aerlifta palīdzību tiek nogādātas uz denitrifikācijas vai nitrifikācijas zonu.